Nasze edu-Tablice

cykl „Bioróżnorodność”

Bioróżnorodność. Tablica 1.

Różnorodność biologiczna – bioróżnorodność.

W uproszczeniu jest to rozmaitość wszystkich form życia występujących na Ziemi.
Wyróżniamy trzy typy bioróżnorodności…

Bioróżnorodność. Tablica 2.

Różnorodność biologiczna – bioróżnorodność.

Pamiętaj, że przez swoje postępowanie wpływasz na środowisko.
Co możesz zrobić dla ochrony bioróżnorodności?

Bioróżnorodność. Tablica 3.

Obce gatunki inwazyjne.

Gatunek inwazyjny to taki, który w szybkim czasie i dużej liczbie osobników kolonizuje nowe tereny i siedliska, wywołując przy tym negatywne efekty w ekosystemach.

Bioróżnorodność. Tablica 4.

Dzikie pszczoły, dzicy zapylacze, pszczoły samotne.

Myśląc o pszczołach, zazwyczaj mamy przed oczami pszczołę miodną. Tymczasem w Polsce żyje ponad 470 gatunków dzikich gatunków pszczół.

Bioróżnorodność. Tablica 5.

Pomagamy owadom – pożywienie.

Owady potrzebują stałego dostępu do pyłku i nektaru.
Źródło pokarmu powinno znajdować się w pobliżu miejsc ich gniazdowania.

Bioróżnorodność. Tablica 6.

Pomagamy owadom – pomoce gniazdowe.

Najlepsze dla owadów są naturalne i nieuporządkowane siedliska, które pozwalają znaleźć im możliwość gniazdowania.