Na rynku ROD od 2010 roku 

Unimap od roku 2010 realizuje pomiary rodzinnych ogrodów działkowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przygotowywaniu planów zagospodarowania dla Polskiego Związku Działkowców jak i lokalnych stowarzyszeń pomiary naszej firmy pomagają w efektywnym zarządzaniu na obszarach 720 Ogrodów na terenie całego kraju..

Różnorodność biologiczna w ostatnich latach spada w alarmującym tempie. Główne powody to działalność człowieka, np. zmiana użytkowania gruntów, zanieczyszczanie środowiska oraz zmiana klimatu. To właśnie ujednolicone i cyfrowe plany zagospodarowania ROD pozwalają naszym klientom na optymalne i formalne reagowanie na próby zmian użytkowania gruntów ROD. Zgodnie z § 30 Regulaminu ROD plan oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ROD, przyczyniając się do zachowania kontrolowanej bioróżnorodności na terenach ogrodów działkowych, a tym samym prowadząc do zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Zarządy ROD podkreślają również, iż posiadanie planów zagospodarowania wspomaga ich w procesie projektowania nowych inwestycji takich jak budowa ogrodzenia, modernizacji czy budowy sieci uzbrojenia terenu oraz pozwalają na rozwiązanie problemów z własnością zajmowanych przez ogród gruntów jeśli takie zostaną ujawnione. Dodatkowo wskazują, iż z cyfrowych map ROD często korzysta policja, straż miejska czy ochrona ogrodu, co przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa działkowców.

Nasi klienci chwalą sobie fakt, że cyfrowa wersja planu zagospodarowania ROD daje im możliwość optymalizacji czasu poświęconego na sprawiedliwe rozliczanie opłat wg faktycznej powierzchni działek oraz szansę na ułatwienie obrotu działkami poprzez udostępnienie cyfrowej mapy ROD na stronie internetowej dowolnego geo-portalu, co z kolei wpływa na podniesienie atrakcyjność ogrodu.

0 lat
na rynku ROD
0
ogrodów w całej Polsce
0 +
zadowolonych klientów