Tablica 4. Bioróżnorodność.

Dzikie pszczoły, dzicy zapylacze, pszczoły samotne.

Myśląc o pszczołach, zazwyczaj mamy przed oczami pszczołę miodną. Tymczasem w Polsce żyje ponad 470 gatunków dzikich gatunków pszczół.
Są one zgrupowane w sześciu rodzinach:

  • lepiarkowate (Colletidae),
  • miesierkowate (Megachilidae),
  • pszczolinkowate (Andrenidae),
  • pszczołowate (Apidae),
  • smuklikowate (Halictidae),
  • spójnicowate (Melittidae).

Można je spotkać od wiosny do późnej jesieni. Występują w różnych siedliskach – jednak muszą mieć zapewniony dostęp do wystarczającej ilości pokarmu i odpowiednie miejsca do gniazdowania.

Dzikie pszczoły nie produkują miodu. Gnieżdżą się w ziemi, starym drewnie, pustych łodygach. Mogą mieszkać blisko siebie, ale nie tworzą zorganizowanych społeczeństw. Każda pszczoła samotnie dba o swoje gniazdo i potomstwo. Są świetnymi zapylaczami.

Pojęciem „dzikie pszczoły” określamy wszystkie gatunki pszczół z nadrodziny Apoidea z wyjątkiem pszczoły miodnej. W Polsce żyje ich ponad 470 gatunków, na świecie stwierdzono około 20 000 gatunków. Różnią się one między sobą wielkością i wyglądem, sposobem gniazdowania i upodobaniami pokarmowymi. Spotkać je można zazwyczaj na kwitnących roślinach, ale też w piaszczystych miejscach, skarpach czy na kamieniach. Obserwowanie owadów może być naprawdę ciekawym doświadczeniem!