Tablica 3. Bioróżnorodność.

Obce gatunki inwazyjne.

Gatunki inwazyjne mają zdolność szybkiego i skutecznego zasiedlania nowych terenów. Pomaga im w tym między innymi szybki wzrost (barszcz Sosnowskiego ok. 3 metry, kolczurka klapowana ma pędy dorastające do 8 metrów). Rośliny te mogą wytwarzać ogromne ilości nasion, które bardzo łatwo i szybko kiełkują. Młode siewki tworzą gęsty dywan, zabierając światło, wodę i przestrzeń  innym roślinom. Mogą też bardzo łatwo rozmnażać się wegetatywnie -poprzez bardzo łatwe ukorzenianie się pędów oraz rozległe kłącza (rdestowiec wytwarza kłącza na głębokość nawet 5 metrów i do 7 metrów od rośliny macierzystej. Są gatunkami obcymi, nie mają więc u nas szkodników, które kontrolowałyby ich liczebność. Część z nich jest bardzo chętnie odwiedzana przez zapylaczy, ponieważ ich nektar zawiera znacznie więcej cukru niż nektar rodzimych roślin. Obserwując tak duże zainteresowanie owadów, wydaje się nam, że rośliny te są dla nich korzystne. Nie jest to prawdą. Wprawdzie pożywienia dla owadów jest dużo, ale występuje w krótkim przedziale czasu a tylko nieliczne owady potrafią magazynować nektar (głównie pszczoła miodna). Większość zapylaczy nie wytwarza miodu i potrzebuje stałego dopływu pożywienia. Niektóre z nich potrzebują bardzo konkretnych roślin na różnych etapach swojego rozwoju (np. murarka nakamionka potrzebuje pyłku z kwiatów żmijowca, gąsienice pięknego motyla rusałki pokrzywnika żywią się liśćmi pokrzywy itd.)  Oprócz tego owady potrzebują schronienia i miejsc lęgowych a rozległe połacie zasiedlone przez jedną roślinę nie oferują tego.

 

Większość gatunków uprawianych w ogrodach to gatunki obce. Część z nich nie jest inwazyjna i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Pamiętajmy jednak, że wraz ze zmianami klimatu może się to zmienić. Rośliny uprawiane w ogrodzie nie respektują płotów ani granic działki. Decydując się na jakąś roślinę, sprawdźmy, czy nie będzie zagrożeniem dla środowiska. Nigdy nie wyrzucajmy roślin ani ich fragmentów poza ogród (zwłaszcza do lasu czy nad rzekę). Sadźmy bezpieczne gatunki rodzime.

Gatunki inwazyjne to nie tylko rośliny, ale i zwierzęta. Wykaz gatunków inwazyjnych można sprawdzić 
na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Przykładem takich roślin mogą być:

Pamiętaj, by nie sadzić takich roślin w swoim ogrodzie. 

Wybieraj gatunki rodzime, prowadź prawidłową gospodarkę odpadami ogrodowymi,
nie dopuszczaj do „ucieczek” roślin.