Tablica 6. Bioróżnorodność.

Pomagamy owadom – pomoce gniazdowe.

Cały rozwój pszczoły przebiega wewnątrz komórki gniazdowej. W zależności od gatunku, komórki lęgowe budowane są w pustych łodygach roślin, ziemi, martwym drewnie, na głazach.

Część owadów jako miejsce gniazdowania wybiera puste pionowe łodygi
– aby im pomóc,
można zostawiać zeszłoroczne suche pędy roślin (np. wrotycz, popłoch, dziewanna) przycinając je na min. 30 cm, by owady miały do nich dostęp. Można również takie łodygi przymocować, np. do boku domku dla owadów, do palika, płotu czy barierki balkonowej.


Istnieje też wiele gatunków pszczół ziemnych. Dla nich idealnym miejscem na założenie gniazd to dobrze nagrzewająca się ziemia ze skąpą roślinnością. Dobrą pomocą dla nich będzie zachowanie wydeptanych ścieżek (nie brukowanych) czy wystawienie donicy wypełnionej piaskiem w słonecznym miejscu.


Pamiętajmy jednak, że nawet najlepiej przygotowane miejsca dla owadów nie zostaną przez nie zasiedlone, jeśli w okolicy nie będzie dostatecznej ilości pożywienia.