Tablica 1. Bioróżnorodność.

Różnorodność biologiczna – bioróżnorodność.

W uproszczeniu jest to rozmaitość wszystkich form życia występujących na Ziemi. Wyróżniamy trzy typy bioróżnorodności:

 • genetyczną, która dotyczy zróżnicowania pomiędzy osobnikami tego samego gatunku
 • gatunkową, która dotyczy liczebnej różnorodności gatunków roślin, zwierząt i mikroorganizmów.
 • ekologiczną, dotyczy wielu rozmaitych zgrupowań form ekologicznych, biocenoz, ekosystemów i krajobrazów.

Dlaczego jest ważna?

Każdy gatunek ma swoje miejsce i pełni określoną funkcję w ekosystemie i jeśli ginie, powoduje utratę jego stabilności. Wszystkie organizmy są ze sobą powiązane między innymi zależnościami pokarmowymi, dzięki którym zachodzi obieg materii i energii w przyrodzie.

Im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany. Inaczej mówiąc, bioróżnorodność zapewnia nam czyste powietrze, wodę, dobrej jakości glebę, zapylanie upraw, pomaga nam walczyć ze zmianą klimatu oraz ogranicza skutki katastrof naturalnych.

Co jest przyczyną spadku bioróżnorodności?

Najważniejsze czynniki to:

 • zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych
 • napływ obcych gatunków inwazyjnych
 • zmiany klimatu
 • zanieczyszczenie środowiska
 • nadmierna eksploatacja zasobów żywych (np. przełowienie ryb).

Co możesz zrobić dla ochrony bioróżnorodności:

 • ogranicz konsumpcję. Kupuj produkty w takiej ilości, jaką jesteś w stanie wykorzystać
 • wybieraj produkty lokalne i takie, których produkcja nie wywiera negatywnego wpływu na bioróżnorodność
 • nie przywoź z wakacji pamiątek wykonanych z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem
 • zrezygnuj z równo przystrzyżonego trawnika, na rzecz różnokolorowej łąki
 • uprawiaj rodzime gatunki roślin, – zwłaszcza te przyjazne owadom, ptakom, drobnym ssakom
 • dbaj o stare drzewa i aleje oraz nasadzaj nowe
 • jeśli dokarmiasz ptaki, rób to odpowiedzialnie. Nie karm ich chlebem!
 • nie wprowadzaj do środowiska gatunków obcych
 • wybierając miejsce na wakacje lub odpoczynek zastanów się, czy Twoja obecność nie szkodzi otaczającej Cię przyrodzie
 • rezygnuj z plastiku na rzecz produktów wielokrotnego użytku
 • segreguj odpady
 • oszczędzaj wodę i energię elektryczną
 • zbieraj deszczówkę, którą możesz wykorzystać np. do nawadniania ogrodu
 • podziel się powyższymi wskazówkami z innymi.