Tablica 1. Standardy ochrony drzew.

Drzewa – standardy ochrony.

Drzewa to istotny czynnik poprawiający jakość życia. Produkują tlen, filtrują powietrze z zanieczyszczeń, chronią przed hałasem. Obniżają temperaturę w swoim otoczeniu – przez ocienianie i pochłaniającą ciepło transpirację. Łagodzą zjawisko powodzi błyskawicznych podczas ulewnych deszczów
– dzięki retencji w koronach i systemie korzeniowym. Są siedliskami i żywicielami wielu różnych organizmów, przez co wspomagają różnorodność biologiczną. Nie zapominajmy również o dużym znaczeniu drzew owocowych.

Właściwa ochrona drzew to inwestycja w przyszłość. Aby umożliwić ich bezpieczne i wieloletnie utrzymanie, w ramach projektu „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” opracowano standardy prac na drzewach i w ich otoczeniu. Standardy te dotyczą cięcia i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki drzew oraz ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Choć wiedza i zalecenia w nich zawarte przeznaczone są raczej dla specjalistów, jednak zwykli „miłośnicy zieleni” również znajdą tam sporo przydatnej wiedzy.

Dla poszerzenia wiadomości zachęcamy do  odwiedzenia portalu
„Drzewa  dla Zielonej Infrastruktury Europy” (click!)