Wsparcie ROD

Zielona infrastruktura to lepsza jakość życia, czyli…

Ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych,
przyczyniając się do łagodzenia skutków zmian klimatycznych

3.

Poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska ROD

Działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne przyczyniające się do zachowania i rozwoju zielonej infrastruktury.

Zakładanie tematycznych tablic edukacyjnych.

Budowa lub modernizacja banerów i tablic edukacyjnych o roli ekologicznej ROD Wdrażanie standardów ochrony drzew opracowanych w ramach projektu LIFE15GIE/PL/000959 Trees for Europe’s Green Infrastructure

2.

Zwiększenie wartości usług ekosystemów ROD

Tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej służącej zieleni.

Utworzenie instalacji służących zachowaniu i rozwojowi dzikich owadów, w tym zapylających

Karmiki i budki lęgowe dla ptaków, w tym łowiących komary
(np. dla jerzyków)

1.

Przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej ROD

Opracowanie planu zagospodarowania ROD.
Podziały działek ewidencyjnych, ustalenia granic ROD,
mapy do celów prawnych.

Tablice z planem ogrodu.
Szkice z miarami dla każdej działki rodzinnej.
Mapa z altanami i ich pomiar.
Tabliczki z numerami działek i nazwami alejek.

POCZĄTEK DZIAŁAŃ

Napisz do nas, a my przygotujemy wycenę

              Interesuje mnie wycena dla poniższych elementów (zaznacz checkbox'y):

    Korzystając z powyższego formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek swoich danych osobowych wraz z akceptacją Polityki prywatności i klauzuli RODO