Nasza oferta
dla ROD

Poznaj bliżej naszą ofertę i zobacz, jak możemy Ci pomóc.

Kliknij w „+”, aby rozwinąć opis.

1Plan zagospodarowania ROD

Opracowanie planu zagospodarowania ROD. Zakres prac obejmuje:

  1. Geodezyjny pomiar inwentaryzacyjny ogrodu obejmujący działki rodzinne (oznaczone lub wskazane granice), ogrodzenie zewnętrzne, infrastrukturę ogrodową do użytku wspólnego, widoczne elementy naziemne uzbrojenia terenu.
  2. Pozyskanie podkładu geodezyjnego z właściwego starostwa.
  3. Opracowanie wersji roboczej dokumentacji, przekazanie Zarządowi ROD i udział w wyjaśnianiu uwag.
  4. Opracowanie finalnej dokumentacji w 2 egzemplarzach w trwałej formie.
  5. Dokumenty opracowane również w formie cyfrowej na nośniku USB."
2Analiza dokładności znaków granicznych (granic działek geodezyjnych)

Praktycznie w każdym przypadku inwentaryzacja geodezyjna ogrodu ujawnia zajmowanie terenów, do których PZD nie ma tytułu prawnego. Może to wynikać zarówno z błędnego zlokalizowania zewnętrznego konturu ogrodu jak i błędnych granic działek na mapie ewidencyjnej.

Analiza pozwala oszacować ryzyko zlokalizowania fragmentów ogrodu na sąsiednich działkach geodezyjnych, a także określić zakres prac geodezyjnych niezbędnych do regulacji stanu prawnego zajmowanego terenu.
W każdym przypadku, gdy działki geodezyjne, na których leży ogród, nie są oznaczone kamieniami granicznymi i zarząd ROD nie ma wiedzy, co do faktycznej lokalizacji ogrodu w ramach działek geodezyjnych, rekomendujemy wykonanie tego zakresu prac razem z planem zagospodarowania.

Wycena ustalana indywidualnie.

3Tablice z planem ogrodu

Tablice wykonane są w formie planu ogrodu z zaznaczonymi numerami działek rodzinnych oraz wybranymi szczegółami topograficznymi w otoczeniu ogrodu.

Rozmiar tablicy zależny jest od wielkości ogrodu. Plan sporządzony jest w skali ok. 1:650.

Wymiary tablic:
A3 - 30x42 cm
A2 - 42x60 cm
A1 - 60x80 cm
A0 – 80x120 cm

Tablice wykonywane są na tworzywie PCV, co umożliwia ekspozycję na zewnątrz. Są odporne na czynniki zewnętrzne, promieni UV. Wydruk jednostronny. Cena nie obejmuje montażu."

4Szkice z miarami dla każdej działki rodzinnej

Sporządzenie szkiców z miarami dla każdej działki rodzinnej (w wersji elektronicznej pdf. i papierowej).

5Mapa z miarami

Sporządzenie dodatkowej mapy z długościami i szerokościami działek rodzinnych, w wersji cyfrowej pdf i papierowej.

6Mapa z altanami

Sporządzenie dodatkowej mapy z altanami naniesionymi na podstawie zdjęć lotniczych (dostępnych z publicznego geoportalu), w wersji cyfrowej pdf i papierowej.

7Dodatkowe wydruki w dużych formatach

Wydruk map w dużych formatach

8Tabliczki z numerami działek

Opracowanie i wykonanie tabliczek z numerami działek rodzinnych w formacie 15x20 cm, wydrukowanych na tworzywie PCV lub dibond.

9Tabliczki z nazwami alejek

Tabliczka z nazwą alejki w formacie 35 x 15 cm, wydrukowane na tworzywie PCV lub dibond.

10Projektowanie i wytyczanie nowych działek rodzinnych

Projektowanie nowych działek rodzinnych w częściach nieużytkowanych ROD, na nowych terenach. Wytyczenie i palikowanie w terenie granic projektowanych działek.

11Prace geodezyjne na potrzeby inwestycji lub regulacji prawnej gruntów

Prace geodezyjne na potrzeby inwestycji lub regulacji prawnej gruntów.

12Pomiar sieci uzbrojenia terenu celem przekazania do Zasobu Geodezyjnego i ujawnienia w mapie zasadniczej w PZGiK

Pomiar sieci uzbrojenia terenu celem przekazania do Zasobu Geodezyjnego i ujawnienia w mapie zasadniczej w PZGiK.

13Plakat informacyjny o projekcie grantowym

Spersonalizowany plakat informujący o realizacji działań dotyczących projektu grantowego. Plakat zawiera oznaczenia znakiem Funduszy Europejskich, znakiem barw Rzeczpospolitej Polskiej oraz znakiem Unii Europejskiej oraz nazwę ogrodu, cel projektu i kwotę dofinansowania z UE. Plakat opracowany w formacie A3 (30x42 cm), zgodny z wymogami ARiMR.

Tablice wykonywane są na tworzywie PCV o grubości 5mm, co umożliwia ekspozycję na zewnątrz. Są odporne na czynniki zewnętrzne, promieni UV.
Wydruk jednostronny.

14Tablice edukacyjne

Tablice edukacyjne o tematyce ekologicznej (bioróżnorodność, dzicy zapylacze, ptaki, ekologia, wpływ roślin na jakoś powietrza, spalanie resztek roślinnych w ROD, kompostowanie).

Wymiary tablic na tworzywie di-bond:
A1 - 60x80 cm
A0 – 120x80 cm

Tablice wykonywane są na tworzywie di-bond (połączenie blachy aluminiowej i tworzywa PCV) charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczna i chemiczną, odporny na warunki pogodowe.

Wydruk jednostronny.

15Domki (hotele) dla owadów

Domki dla owadów zapylających wraz z montażem w dwóch rozmiarach: małym i dużym.

Lokalizacja domków zostanie umieszczona na planie zagospodarowania ROD.

Maszy pytania? Potrzebujesz wyceny? 

Skontaktuj się z nami!