Nasze edu-Tablice

cykl „Ekologia w ogrodzie”

Ekologia w ogrodzie. Tablica 1.

Ekologia.

Najprościej ujmując, ekologia to nauka o zależnościach występujących pomiędzy żywymi organizmami a ich środowiskiem.

Ekologia w ogrodzie. Tablica 2a.

Kompostowanie.

Na tablicy opisano podstawowe zasady kompostowania. Nie jest to jedyna metoda uzyskiwania wartościowego nawozu.

Ekologia w ogrodzie. Tablica 2b.

Kompostowanie.

Na tablicy opisano podstawowe zasady kompostowania. Nie jest to jedyna metoda uzyskiwania wartościowego nawozu.

Ekologia w ogrodzie. Tablica 3.

Torfowiska.

Bagna, czyli żywe torfowiska są miejscami występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, stanowią ostoję dzikich zwierząt, gdyż są trudno dostępne dla człowieka,

Ekologia w ogrodzie. Tablica 4a.

Woda w ogrodzie.

Woda należy do najważniejszych zasobów naturalnych na Ziemi. Do jej oszczędzania nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Jak możemy racjonalnie gospodarować wodą w naszym ogrodzie?

Ekologia w ogrodzie. Tablica 4b.

Co to jest „ogród deszczowy”?

Ogród deszczowy jest formą aranżacji terenu, a zarazem częścią systemu zatrzymującego wodę. Z wyglądu przypomina rabatę – gdy jest zbudowany w gruncie,lub kompozycję roślin w różnego rodzaju pojemnikach.

Ekologia w ogrodzie. Tablica 5.

Czyste powietrze.

Wśród działkowców można jeszcze spotkać się z opinią, że palenie liści, czy gałęzi, a nawet innych odpadów jest dobrym sposobem, aby się ich pozbyć. Niektóre ogrody działkowe szczególnie wiosną i jesienią bywają zasnute dymem.